დაიწყე პოლისის გამოწერა!
დაბადების თარიღი
სამოგზაურო დაზღვევა
სადაზღვევო პერიოდი
პოლისის ტიპი  
ერთჯერადი      მულტი
მიმართულება
ლიმიტის ტიპი  
მოგზაურობის მიზანი
ბარგის დაზღვევა
მიმართულებების (გზების) რაოდენობა  
ბარგის დაზღვევის პრემია
ჯამური პრემია
გაგრძელება