დაიწყე პოლისის გამოწერა!
დაბადების თარიღი
სამოგზაურო დაზღვევა
სადაზღვევო პერიოდი
პოლისის ტიპი  
ერთჯერადი      მულტი
მიმართულება
ლიმიტის ტიპი  
მოგზაურობის მიზანი
ევროტურის დაზღვევა (სიახლე!)
დაზღვევის ლიმიტი
დაზღვევის პრემია
ბარგის დაზღვევა
მიმართულებების (გზების) რაოდენობა  
ბარგის დაზღვევის პრემია
ჯამური პრემია
გაგრძელება